Domov pro seniory Vila Vančurova

Sociální služba Domov se zvláštním režimem - Program na podporu zvýšení kvality

Sociální služba Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. v tomto roce dostala příležitost účastnit se dotační výzvy v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji s názvem „Pořízení nového vybavení, v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby „Domova se zvláštním režimem“- Vila Vančurova o.p.s. v Opavě.“

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/

Díky laskavému přispění Moravskoslezského kraje mohlo vedení Vily Vančurovy o.p.s. zakoupit nové vybavení pro klienty v podobě:

  • 6 pečovatelských lůžek s příslušenstvím
  • 6 nočních stolků s výklopnou jídelní deskou pro imobilní klienty
  • 6 univerzálních jídelních stolků k lůžkům

Za poskytnutou podporu děkujeme.

Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

Logo Moravskoslezský kraj


Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.

V lednu roku 2018 odstartoval již čtvrtý ročník projektu Vy rozhodujete - my pomáháme, společnosti Tesco Stores a.s.

Je potěšením oznámit našim fanouškům, že se náš projekt s názvem Dotkneš-li se těla - dotkneš se srdce, umístil mezi finalisty a z počtu 571 žádostí byl vybrán, aby společně s dalšími dvěma postupujícími projekty bojoval o přízeň a podporu zákazníků společnosti Tesco Stores a.s.

Účastí v tomto programu získala společnost Vila Vančurova o.p.s. příležitost k tomu, aby získala finanční prostředky potřebné pro absolvování kurzů bazální stimulace. Absolvování těchto odborných kurzů je velmi nákladné ale zároveň velmi potřebné. Teoretické znalosti a získané praktické dovednosti, umožní našim zaměstnancům pracovat s klienty na vysoké odborné úrovní. Jejich znalosti napomohou zejména imobilním klientům ke zvýšení kvality jejich života.

Od 7. května do 4. června 2018 hlasovali zákazníci společnosti Tesco Stores a.s. pro náš projekt ve všech prodejnách v našem regionu.  Získali jsme přes sedm tisíc hlasů!

Díky tak veliké podpoře jsme se v soutěži umístili na druhém místě a získali tak od Nadačního fondu Tesco peněžitý příspěvek 16 000 Kč na realizaci kurzu bazální stimulace. 1. kurz bude realizován v měsíci lednu roku 2019.

Děkujeme Všem věrným zákazníkům, kteří se rozhodli podpořit naši vizi a úsilí o poskytování té nejlepší péče pro naše klienty.

Děkujeme také Nadačnímu fondu Tesco a organizátorům projektu společnosti Tesco Stores a.s. za úsilí věnované realizaci této nadační výzvy s tak nádhernou myšlenkou.

Tesco

vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com
pomahame.itesco.cz


Bazální stimulace

V Lednu 2019 u nás proběhl certifikovaný kurz Bazální stimulace. Absolvováním akreditovaného kurzu Bazální stimulace získali naší zaměstnanci dostatek praktických dovedností k aplikování metody Bazální stimulace v praxi s klienty. Budou tak moci každodenně podporovat rozvoj schopností seniorů v oblasti vnímání, komunikace a pohybu. Věříme, že se tak zvýší kvalita života seniorů, kterým chceme zajistit péči v nadstandardní kvalitě.

Co je bazální stimulace?

institut bazální stimulaceBazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smysl. orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět.

  • Koncept podporuje zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta.
  • Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a poté s ním navázat komunikaci.
  • Předpokladem je práce s autobiografií (individualitou – historie klienta, informace o návycích klienta, jeho hodnotách, zálibách, životních zkušenostech, atd.) klienta a integrace jeho příbuzných do procesu bazální stimulaci.
  • U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Techniky konceptu vyžadují kontinuální trénink a musí být především správně provedeny, abychom dosáhli terapeutického cíle. Proto mohou techniky aplikovat do péče jen absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace.


Výběr projektanta pro projekt „Výstavba zařízení pro sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava“

Zadávací dokumentace:

Rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory a zvýšení kvality péče ve Vile Vančurově o.p.s.

V nestátní neziskové organizaci Vila Vančurova o.p.s. neustále pracujeme na rozšiřování a zkvalitňování služeb a péče pro seniory. Naše aktivity směřovaly v posledním období do zlepšení mobility našich klientů a zvýšení komfortu.

Jsme velmi vděčni, že se nám tento záměr dařilo realizovat i v roce 2015 a to především díky finanční podpoře, kterou jsme získali z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Díky dotaci ve výši 1 237 568,50,- korun českých budeme od 1. 6. 2016 poskytovat novou sociální službu a to Domov se zvláštním režimem. Klienti domova se zvláštním režimem budou mít k dispozici díky realizaci tohoto projektu to nejkvalitnější vybavení – především polohovací lůžka, mobilní sprchovací lůžka a další vybavení k šetrnému zajišťování potřeb klientů.  Pracovníci v sociálních službách budou moci při své práci využívat vanového zvedáku, a budou tak moci dopřát relaxační koupel i klientům, kteří jsou již plně imobilní.

Pro zvýšení komfortu, zajištění intimity a kvalitní péče byly také zakoupeny zástěny, které jsou umístěny do jednotlivých pokojů klientů.  Do celé budovy Vily Vančurovy o.p.s., byla také nainstalována madla, která přispěla ke zlepšení mobility všech seniorů ve Vile Vančurova o.p.s., ať už jde o obyvatele rezidenčního bydlení, obyvatele domova pro seniory, nebo těch seniorů kteří našich služeb využívají pouze na přechodnou dobu formou odlehčovacích pobytů. To vše jsme mohli realizovat díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Věříme, že naši klienti v tomto krásném a bezpečném prostředí prožijí dny plné radosti, aktivit, ohleduplné, laskavé a profesionální péče.

Logolink ROP a RR

 

V prosinci předala společnost MG Senior Centrum budovu do rukou obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova. Ta bude celý objekt nadále provozovat a poskytovat v něm služby pro seniory.

Logo MG Senior Centrum, Logo Vila Vančurova

Virtuální prohlídka

Poděkování

Dobrý den, vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat jménem celé naší rodiny za nadstandardní péči o naši maminku paní Alžbětu Škrabákovou.
Jsem vděčná, že poslední rok svého života strávila v tak příjemném a krásném prostředí, plném aktivit, s veškerou možnou péčí,
fyzickou i duchovní, obklopená ochotou a úsměvy.

Děkuji Vám, pane řediteli, za tu úžasně zrekonstruovanou Vilu a nádherný park, paní Podobové za příjemné vstupní jednání,
pečovatelce Zuzance, první tváři ve Vile, kterou maminka viděla, za velmi milé přijetí, paní Janě Šamarové za její neutuchající
nadšení při vymýšlení zábavy a aktivit včetně oslavy narozenin, recepční Pavlínce, která ochotně zařídila cokoli, všem sestrám,
ošetřovatelkám a celému personálu Vily Vančurovy za jejich nelehkou a velmi záslužnou práci.

A zvláštní, ze srdce poděkování paní Terese Kopytek, dobrému andělu Vily, bytosti organizačně velmi schopné, chytré, nesmírně
empatické, laskavé a vstřícné, za ty jiskřičky, kterými v jejích často velmi unavených očích spolehlivě vždy probleskl ten její úžasný
smysl pro humor. Její péče, starost a zájem o maminku byly nevšední.  Bylo mi ctí se s ní ve svém životě potkat.

Přeji Vám a všem ve Vile hodně síly, energie a trpělivosti ve Vaší náročné a obětavé práci.

Alena Zapletalová - dcera, Opava 29. 3.  2017

Poděkování

Dobrý den, pane řediteli,
ráda bych poděkovala všem zaměstnancům Vily Vančurova, kteří se podíleli na péči o mého tatínka Jiřího Kozelského. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již bohužel nemohl více využít všechny možnosti, akce a aktivity, které seniorům nabízíte pro zpestření jejich života. Byl alespoň pasivním účastníkem a tichým pozorovatelem mnoha z nich. I když se občas vyskytl nesoulad mezi rodinnými příslušníky a personálem, vždy byl z obou stran veden snahou o co nejlepší zdravotnickou i ošetřovatelskou péči o tatínka.

Přeji Vám a všem zaměstnancům do nového roku hodně zdraví, štěstí a trpělivosti v záslužné a nelehké péči o seniory, která jim ulehčí a zpříjemní život se všemi jejich zdravotními obtížemi.

S pozdravem Eva Sehnálková, 17.1.2017

Poděkování

Vážený pane řediteli,
paní Šamarová, paní Podobová, paní Terezo a všichni obětaví a příjemní pracovníci Vily Vančurova, dovolte, abych vám všem poděkoval jménem celé naší rodiny za péči, kterou jste věnovali naší mamince ve Vila Vančurova. Myslím, že naše maminka byla snad úplně prvním klientem Domova pro seniory ve Vile Vančurova. Mohli jsme tak společně s ní i s vámi všemi být u zrodu něčeho, co zasluhuje daleko většího veřejného uznání a ocenění než je toho naše společnost schopna. Počínaje samotným nápadem, jeho realizací až po nikdy nekončící a obětavou práci všech, kteří se na provozu a denní péči o seniory podílejí jste udělali ohromný kus práce. Věřte, že děláte práci, která i když je leckdy těžká a náročná, jen málokterá se jí vyrovná, co se týče prospěšnosti. Jsme si toho vědomi a moc děkujeme.

Budeme vašimi příznivci i poté, co naše maminka odešla.

Luděk Zdražil, syn s rodinou
Zdena Šarmanová, dcera s rodinou
9. 12. 2016

Poděkování

Chtěla bych aspoň touto cestou poděkovat všem, kteří se svým dílem přičinili o to, aby má maminka Bohumila Marková mohla dožít v prostředí, které, jak sama říkala … „je to teď můj domov!“

Pokud zůstane soucítění se starými, nemocnými a nemohoucími a pomoc v každodenním jejich těžkém životě, pak se ani já nebudu obávat v takovémto zařízení dožít i svůj život.

Helena Muchová - dcera, Opava 20.9.2016

Poděkování

Vážený pane řediteli,
dovolte, abych touto cestou poděkovala Vašim zaměstnancům, především však zdravotním sestrám a ošetřovatelkám, které se s láskou do posledních hodin života věnovaly mé mamince paní Květoslavě Gebauerové.

Za jejich nadstandardní přístup a péčí, které se jí dostalo během celého jejího pobytu u Vás, patří mé velké poděkování. Díky těmto lidem prožila podzim svého života s důstojností a úctou, která člověku náleží.

Jsem šťastná, že má volba Vašeho pečovatelského domu díky Vašim zaměstnancům bylo to nejlepší, co jsem mohla mamince dopřát.

Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji Vám a Vašim zaměstnancům spoustu sil a energie pro Vaši náročnou práci.

Krzestanová Alena - dcera, Opava 19.9.2016

Poděkování do Vily Vančurovy Opava

Když před osmi měsíci postihla naši maminku paní Stanislavu Jurákovou mozková příhoda, život naší rodiny se obrátil vzhůru nohama. Maminka byla v nemocnici, poté v rehabilitačních ústavech, její stav se však výrazně zlepšit nepodařilo. Zůstala částečně ochrnutá, postižená v projevech a upoutána na invalidní vozík. Pro ni jako pro bývalou zdravotnici, která se celý život s obrovským nasazením starala o druhé, je tato situace obzvláště těžká, neboť si svůj zdravotní stav uvědomuje se všemi důsledky, které jí už nikdy nedovolí vést takový život, jaký měla předtím.

V naší těžké životní situaci nám však svitla tolik potřebná naděje. Když pobyt maminky v rehabilitačním ústavu končil, hledaly jsme pro ni takové zařízení, kde se bude mít doslova „jako v bavlnce“. Se sestrou jsme v Opavě a okolí kontaktovaly a navštívily několik domovů pro seniory a po velmi pečlivé úvaze a na základě referenci přátel a známých se rozhodly najít mamince další péči ve Vile Vančurova, o.p.s. v Opavě. Nutno zdůraznit, že už první kontakt s prostředím této nádherně zrekonstruované budovy, s ředitelem panem Miroslavem Glosem, jeho spolupracovnicemi a spolupracovníky, nás „dostal“. Setkaly jsme se zde s nebývalou empatií, z níž bylo znát, že pro ně nejsme anonymní klient, jehož životní příběh i neštěstí v podobě vážné nemoci je nezajímá. Naopak. Laskavost, vstřícnost, zájem o náš problém, ale i tolik potřebná profesionalita je ze strany zaměstnanců Vily Vančurova samozřejmostí, nad níž při jednáních vždy znovu žasneme.

Naše maminka našla ve Vile Vančurova veškerou myslitelnou čtyřiadvacetihodinovou péči. Má krásný, světlý pokoj se svým sociálním zařízením. Stará se o ni tým zdravotních sestřiček, pracovníků pečovatelských služeb a sociální pracovnice, kteří jsou hodní, milí a ochotní. Pečují nejen o maminku, ale pomáhají i nám rodinným příslušníkům, které její fyzický i psychický zdravotní stav trápí. Maminka má po celý den aktivity, rozhodně nesedí zavřená v pokoji, ale je s ostatními v krásné společenské místnosti či venku pod stromy, kde pijí kávu a mají svůj program.

A protože maličkosti napoví nejvíce, uvedeme alespoň dvě z nich. Já i sestra bydlíme poblíž Vily Vančurova. Jednou okolo třiadvacáté hodiny, když jedna z nás jela okolo domů, všimla si, že se v pokoji maminky svítí. Dostaly jsme strach, že se jí přitížilo. Hned druhý den nám však sestřičky vysvětlily, že maminka dostala křeč do nohy, zazvonila na ně a přítomný pečovatel masér ji pak hodinu před půlnocí nohu rozmasíroval. Druhý „příběh“ se týká narozenin jedné z nás, která dostala od maminky na lístku roztřeseně napsané blahopřání „Vše nejlepší“. Celá dojatá rodina nechápala, jak může maminka psát. Až poté jsme se dozvěděly, že jí ruku vedla sestřička, před níž jsme se o narozeninách letmo zmínily.

Vážený pane řediteli, chceme Vám a Vašim spolupracovníkům ze srdce poděkovat. Opava takové místo pro seniory potřebovala jako sůl a Vy jste zkrátka skvělí. Přejeme Vám hodně sil při překonávání všech překážek, které, jak tušíme, mohou být i velice náročné. Přejeme si, aby se Vám i nadále dařilo „kormidlovat“ Vilu Vančurovu jako dobré místo pro život těch, kteří už nejsou soběstační. A v neposlední řadě přejeme Vile Vančurova i všem stejně skvělým zařízením, aby je státní správa i samospráva podporovaly, pomáhaly a oceňovaly.

Iveta Lamichová a Táňa Štěrbová, Opava 21.7.2015

Poděkování

Vážený pane řediteli,
ráda bych Vám i Vašim zaměstnancům poděkovala za ochotu a vstřícnost při organizování rodinné oslavy jednoho z Vašich klientů, pana Bohumila Vítka, který minulý týden oslavil 90. narozeniny. Velmi jste nám pomohli tím, že jsme mohli použít společenskou místnost Vily Vančurova a zároveň vše, co vybavení těchto prostor poskytuje. Ve všech našich příbuzných, kteří se oslavy zúčastnili, Vaše seniorské centrum vyvolalo jednoznačně nadšení. Líbila se nám nejen společenská místnost, kde oslava proběhla, ale i tatínkův pokoj a ostatní společné prostory, kterými jsme prošli. Vše působí velmi příjemně, upraveně, moderně, čistě. Určitě na nás mile zapůsobilo také vystupování všech Vašich zaměstnanců, s nimiž jsme se setkali. Je znát, že jsou to nejen profesionálové na svém místě, ale i vstřícní, příjemní a trpěliví lidé.

Jsme Vám velmi vděčni, že jsme směli u Vás oslavu tatínkovi uspořádat. Bylo znát, že i on sám je šťastný a spokojený, a to pro nás bylo nejdůležitější.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám osobně i všem, kdo se spolu s Vámi starají o naše nejbližší, aby se Vám práce dařila stejně dobře jako dosud, abyste měli stále dostatek sil a trpělivosti, protože péče o seniory není vždy snadná a jednoduchá, a abyste prožívali co nejvíce radosti z toho, že

zajišťujete našim babičkám a dědečkům důstojné stáří a vytváříte pro ně skutečný domov, kde se díky Vám cítí dobře.

Za celou rodinu Vás s úctou zdraví

Radmila Lustigová, dcera Bohumila Vítka

První ohlas rodiny naší klientky...

Především bychom celá rodina rádi poděkovali za možnost využít služeb, které nabízíte. Velmi důstojné a kulturní prostředí, příhodná lokalita, samotná budova i vybudované zázemí doplňuje park, který bude zejména v letních měsících příjemným zpestřením pobytu seniorů. Tento celek vytváří skvělé předpoklady pro život seniorů na úrovni, o které jsme donedávna mohli jen snít. To vše je vidět bezprostředně při návštěvě Vily Vančurova.

Co však vidět není a co je ještě cennější, je přístup personálu jak k seniorům samotným, tak k jeho rodině, která se tak může účastnit a podílet se na životě seniora ve Vile Vančurova. Vstřícnost, ochota a snaha nacházet to nejlepší možné řešení v každém ohledu, které souvisí s adaptací seniora na nové prostředí, doplněno o komplexní zdravotnický i sociální profesionální přístup, to je něco, co tak úplně samozřejmé není. Symbolicky případná, pro původní poslání budovy t.j. porodnici - je skutečnost, že když cokoli nového přichází na svět, jsou s tím spojeny nějaké "porodní bolesti". Již nyní však můžeme říct, že původně jen deklarovaná ambice být velmi vstřícným a empaticky citlivým prostředím, je naplňována vaším odhodláním a snahou vše zvládnout ke spokojenosti vašich klientů.

Přejeme vám, kromě pocitu dobře vykonávané práce, aby jste měli z vašeho poslání radost, tak jako, věřím, ji bude mít řada dalších spokojených klientů, za jaké můžete považovat i nás.

Luděk Zdražil s rodinou