Byty

Byty uvedené v plánku byly upraveny na pokoje pro pobytové sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu