Darujte

Sponzorské dary 2018

Dovolte nám, abychom jménem všech seniorů a zaměstnanců senior centra Vila Vančurova o.p.s. poděkovali jednotlivcům, firmám, nadacím, organizacím a dobrovolníkům za jejich rozhodnutí věnovat svůj čas, úsilí i finance k naplnění cílů a poslání Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.

Naši sponzoři

 • Model Obaly a.s.
 • Nadační Fond Tesco
 • Optys, spol., s.r.o.
 • Zahradnictví Sládeček - Květena Opava
 • Květinářství Slunečnice s.r.o.
 • Moravskoslezské Cukrovary, a.s. - odštěpný závod Opava
 • Slevomat.cz a.s.

Naši dobrovolníci:

 • paní Jana, Radka a Lenka
 • studentky Slezského Gymnázia v Opavě: Klára, Eva, Tereza, Zuzana, Ivana

Děkujeme Českému rozhlasu za realizaci projektu "Ježíškova vnoučata" prostřednictvím kterého dopřáli zejména osamělým seniorům prožít vánoční svátky v hojnosti a radosti z drobných i větších darů které našli pod stromečkem od štědrých jednotlivců i firem, kteří neváhali tento projekt podpořit a splnit jim jejich přání.  Děkujeme také dárcům, kteří prostřednictvím projektu Ježíškova Vnoučata věnovali dary organizaci Vila Vančurova o.p.s. Tyto dary byly přínosem jak pro seniory, tak pro zaměstnance našeho Domova. Děkujeme.

 

Staňte se i Vy Jedním z těch, kdo podpoří náš rodící se projekt. Máte jedinečnou možnost podílet se na zrodu projektu společně s týmem odvážných, nadšených a odhodlaných lidí, kteří silně vnímají potřebu změny péče a přístupu k seniorům.

Jak nám můžete pomoci?

Finančně:

 • Jednorázový bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě - číslo účtu: 2110062850/2700 (prosíme, do zprávy uveďte DAR, vaše jméno a emailovou adresu)
 • Dar v hotovosti: recepce Vila Vančurova, Vančurova 1217/5, Opava, Po - Pá 7 - 15 hodin

Na Vaše finanční dary Vám vystavíme daňově účinnou darovací smlouvu.

Poskytnutím věcného daru:

Služby? Věci? Vybavení? Každý má co nabídnout...Co třeba?

 • Notebook, stolní PC - využití: postupně vybavujeme pracovny a pracovníci využívají výpočetní techniku pro administrativní práci. Také ergoterapeut potřebuje prostor pro práci.
 • Zdravotnický materiál - rádi přijmeme nevyužitý zdravotnický materiál - např. inkontinenční pomůcky, nutridrinky.
 • Úklidové prostředky - jary, čistící prostředky, houbičky, papírové utěrky apod.
 • Kompenzační pomůcky - zachovalé pomůcky usnadňující pohyb - chodítka, vozíčky, antidekubitní matrace apod.
 • Polohovací pomůcky - zachovalé nebo nové pomůcky pro polohování a prevenci dekubitů.
 • Výtvarný materiál - papíry, výkresy, korálky, ruční papír, barvy vodové, temperové, nitě, bavlnky, kousky látek apod.
 • Kancelářské potřeby - využijeme papíry do tiskárny, prospisky, bloky, obálky, prostě vše, co využijeme ke každodenní kancelářské práci.
 • Služby tisku - máme množství drobného tisku, jako jsou letáky, vizitky, a další propagační materiál, který potřebujeme nejlépe zdarma vytisknout, máte takovouto možnost?
 • Potraviny - přebytky domácí zeleniny a ovoce, mouky, cukry, konzervy s dostatečnou dobou spotřeby a jiné potraviny.
 • Dopravní služby.
 • Vstupenky do divadla, kina - pro zpestření aktivit pro naše klienty můžeme také využít dar v podobě vstupenek na zajímavé akce, do kina, nebo na divadelní představení.

Prosíme, před rozhodnutím něco nám darovat, kontaktuje aktivizační pracovnici na telefonu 733 628 912 nebo emailem aktivita@vilavancurova.cz.

Svým časem:

Chcete aktivně a smysluplně vyplnit váš volný čas? Jste v důchodu, na mateřské dovolené či bez práce? Chcete pomáhat seniorům? Nevíte jak?

Nejprve se obraťte se na Dobrovolnické centrum Elim Opava, které koordinuje dobrovolníky, jakmile se stanete dobrovolníkem kontaktujte aktivizační pracovnici Vila Vančurova o.p.s.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Svou činnost může vykonávat pravidelně nebo jednorázově. Jeho odměnou je poznání nových lidí, získání zkušeností a pocit, že někomu mohl třeba jen zlepšit den.

Naši dobrovolníci mohou poskytovat seniorům pomoc v rámci zachování soběstačnosti a aktivizace četbou, doprovázením na procházkách, výletech, kulturních a sportovních akcích, zapojováním se do volnočasových aktivit, aj.

Základem jejich práce u nás, je pomoc při překonání samoty některých seniorů, vytržení je ze stereotypu, nebo "pouhé" a velice důležité popovídání si.

Domov seniorů Vila Vančurova spolupracuje s dobrovolnickým centrem Elim Opava, které zprostředkovává zájemcům dobrovolnou činnost.

Bližší informace o dobrovolnictví:

Dobrovolnické centrum Elim Opava, o.p.s.

 • Ivana Kramná - Koordinátorka dobrovolnického centra
  Mobil: +420 775 706 558
  Email: dobrovolnici@elimopava.cz
 • Ondřej Smolen - Kontaktní pracovník pro dobrovolnické centrum
  Mobil: +420 775 938 563
  Email: dobrovolnici@elimopava.cz

Webové stránky: http://www.dobrovolniciopava.cz/

Velice přivítáme pomoc všech, kteří mají chuť pomáhat, poznávat nové lidi a věnovat jim část svého volného času. Staňte se dobrovolníkem.