Domov pro seniory/nesoběstační klienti

Jednou ze služeb, kterou Vila Vančurova poskytuje, je pobytová služba domova pro seniory vyžadující 24hodinovou péči. Tuto službu jsme otevřeli 3. 2. 2014.

Komu je služba určena

 1. Seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby
 2. Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb
 3. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu

 

Komu služba není určena

 1. Seniorům s potřebou stálé lékařské péče
 2. Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 3. Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 4. Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
 5. Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 6. Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy
 7. Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stadií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem)
 8. Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení

Péče a aktivity

Naším hlavním cílem je poskytovat podporu a pomoc stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Péče v našem centru bude založena především na podpoře soběstačnosti a respektování člověka jako jedinečné lidské bytosti s různorodými potřebami. Důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou. Budeme se snažit maximálně respektovat přání klienta a jeho blízkých.

Abychom minimalizovali úskalí spojená se vstupem na poměrně konzervativní a státem do jisté míry kontrolovaný trh, rozhodli jsme se naši péči postavit na pevném a ověřeném modelu péče Domova Sue Ryder, o.p.s. (www.sue-ryder.cz). Tato společnost má v České republice již 15letou tradici a je součástí neformálního uskupení center Sue Ryder. Organizace nesou jméno své zakladatelky, Angličanky Lady Sue Ryder, která v roce 1953 Nadaci Sue Ryder založila. Dnes jsou centra a projekty pod tímto jménem provozována ve 12 zemích Evropy a v jižní Africe.

Původní odkaz zakladatelky - nejmodernější postupy v péči o seniory a efektivní a inovativní management sociálních služeb -, se snažíme do našeho projektu implementovat prostřednictvím našeho přípravného týmu. Jeho součástí je i několik klíčových zaměstnanců Domova Sue Ryder, o.p.s.

Jsme si totiž vědomi toho, že úspěch celého projektu bude velmi ovlivněn právě samotným týmem zajišťujícím přímou péči o klienty. Proto plánujeme, že se klíčoví zaměstnanci naší organizace budou školit a vzdělávat v Domově Sue Ryder v Praze.

Ubytování pro klienty

Byty pro seniory vyžadující 24hodinovou péči mají kapacitu 32 lůžek a budou situovány do 3. a 4. patra budovy. Celý objekt je řešen důsledně bezbariérově. K dispozici jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, přičemž koupelna a WC jsou zpravidla jejich součástí, případně se nacházejí v bezprostřední blízkosti pokojů. Vícelůžkové ložnice budou mít pro zachování intimity u lůžek závěsy či mobilní skládací paravány, ve vybavení pokojů, koupelen a toalet jsou samozřejmostí madla, polohovací stolky, polohovací lůžka apod. Vše tak, aby veškeré zařízení působilo co nejvíce ?domácím dojmem?.

Ve 3. patře je prostorná, jihozápadně orientovaná denní místnost. Ta bude mít díky unikátnímu architektonickému řešení téměř atributy zimní zahrady. V tomto patře je umístěno i balneo - lázně s dobovými prvky, které by měly klientům navodit prvorepublikovou atmosféru.

Ve sníženém přízemí je umístěno rehabilitační a wellness centrum, jehož služby mohou využívat jak klienti, tak veřejnost. Toto místo bude inspirováno potřebami seniorů.

Cena služeb

Žádost o dlouhodobý pobyt

Vyplněnou žádost pošlete na e-mail socialni.pracovnice@vilavancurova.cz nebo na adresu Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 5, Opava.

Žádost o pobyt ke stažení (pdf, 260 kB)