Odlehčovací služba/nesoběstační klienti

Vila Vančurova poskytuje také odlehčovací službu, která je registrovaná od 1. 6. 2014.

Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určena lidem ve věku od 50 let se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku (senioři), chronického onemocnění či zdravotního postižení, o které pečuje v domácím prostředí jiná pečující osoba. Cílovou skupinou jsou také pečující osoby, kterým poskytováním odlehčovacích služeb umožňujeme odpočinek v péči o opečovávanou osobu.

Komu služba není určena

 • Seniorům s potřebou stálé lékařské péče
 • Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 • Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
 • Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy
 • Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stadií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem)
 • Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení

Cíle a principy odlehčovací služby

Cílem odlehčovací služby ve Vile Vančurově je zajistit klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti pobytovou službu na přechodnou dobu, kdy se o ně není schopna postarat pečující osoba např. z důvodu náhlé indispozice, vyčerpání, odcestování apod.
Cílem je tedy zabezpečit potřeby klienta a umožnit pečující osobě odpočinek v náročné péči.

Poskytováním odlehčovací služby podporujeme domácí péči v rodinách.

Posláním odlehčovací služby je zajištění osobních potřeb klientů v oblasti péče. Jedná se o klienty, kteří si nejsou schopni tyto potřeby zajistit sami, a to z důvodu zdravotních či sociálních, v přirozeném prostředí. Posláním odlehčovací služby je také umožnit pečující osobě odpočinek a regeneraci fyzických i psychických sil.

Odlehčovací služba se řídí následujícími principy:

 • pomáhat a podporovat člověka v co největší míře k soběstačnosti;
 • respektovat člověka jako jedinečnou lidskou bytost s různorodými potřebami a osobitým životním příběhem;
 • respektovat klienta a jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, svobodné rozhodování, osobní autonomii, zvyky, hodnoty a vyznání;
 • spolupracovat s rodinou na co nejvíce individualizované péči o klienta - zapojení všech generací;
 • individuálního přístupu ke každému klientu zvlášť.

Ubytování pro klienty

Klienti odlehčovací služby mají k dispozici dva jednolůžkové pokoje ve 4. patře budovy. Pokoje má k dispozici společnou koupelnu s WC. Veškeré prostory jsou bezbariérové a vybavené pro maximální podporu soběstačnosti klientů – koupelny a WC jsou vybaveny madly, pokoje elektricky polohovatelnými postelemi, stolky apod.).
Dále mohou klienti využívat jídelnu ve 3. patře, balneo terapii s vanou, společenskou místnost v 1. patře, knihovnu ve 2. patře a případně také wellness centrum v přízemí budovy. V přízemí se nachází také místnosti pro fyzioterapii a ergoterapii.
Součástí budovy je také rozsáhlý park, který mohou klienti využívat a který postupně projde rekonstrukcí.

V rámci nabízené odlehčovací služby poskytujeme klientům činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Konkrétně jde o poskytování ubytování na časově omezenou dobu minimálně 1 týdne až maximálně 3 měsíců, poskytování stravy dle požadavků klienta včetně stravy diabetické, základní úkony péče – pomoc při zvládání běžných úkonů péče, pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (bezbariérové koupelny), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, základní sociální poradenství a další.
Klienty také podporujeme ve využívání běžných zdrojů služeb z okolí – např. kadeřnické a pedikérské služby, kontakt s jinými sociálními zařízeními apod.

Našim klientům nabízíme také pravidelné volnočasové, aktivizační a sociálně terapeutické programy: sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, taneční terapie, výtvarná dílna, pečení, procvičování jemné motoriky, canisterapie, bazální stimulaci, společenské hry, literární kroužek, společenské zábavy (Den seniorů, plesy, pochovávání basy, masopust apod.) procházky s uživateli apod.

Cena služeb

Žádost o pobyt

Žádost o pobyt v Odlehčovací službě (pdf, 260 kB)